11929

AGROLAV LAV TAŞI KUMU 12-18 mm.

AGROLAV fiziksel ve kimyasal yapısıyla tarım amaçlı kullanımlara eşsiz yararları olan bir maddedir. Toprakta drenajı düzenlemekle, köklerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan doğal dengelerin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Bunlar kimyasal anlamda toprağa;
·         Doğal demir, magnezyum, potasyum elementlerini vermesi,
·         Fiziksel olarak suyu tutması ve suyu toprağa dengeli şekilde geri vermesi, 
·         Toprağı sıcak tutması koyu rengi ve ısı yalıtkanlığı özellikleri ile 1-2ºC ısı farkı yaratması,
·         Toprağı gevşeterek havalandırması ve organik yaşamı desteklemesi,
·         Kirlenmiş topraklarda (aşırı kimyasal gübreleme, tuzlama vs.) toprak altı yastık oluşturarak üst toprağın kurtarılması,
gibi yararlar sunmaktadır. 

Ülkemizde de son yıllarda yoğunlaşan iyi tarım ve organik tarım uygulamalarında eşsiz özellikleri ile yoğun kullanımına başlanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tescil edilmiş katı organo-mineral toprak düzenleyiciler de önemli bir girdi materyali olarak kabul edilmiştir.

KULLANIM YERLERİ
Topraklı, topraksız tarımda (Organik Tarım, Klasik Tarım)
Seralarda
Özellikle sebze ve fidan yetiştiriciliğinde.* 40 m3 kapasiteli kamyonlar ile dökme olarak teslimat yapmaktayız.